Општа медицина

   СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА

Служба опште медицине промовише здравље и посебно је одговорна за здравље заједнице. Примарну здрав.заштиту у служби опште медицине грађани остварују преко изабраног лекара који ради у тиму са медицинском сестром.

Пацијентима је омогућено телефонско заказивање прегледа, контрола и посета ради продужења терапије за хроничне болести, консутације са својим изабраним доктором и сестром. На тај начин постиже се бржи и ефикаснији рад фокусиран на личности са циљем да се побољша здравствено стање становништва и развије активан приступ ка појединцу и повеца задовољство корисника.

Начелник службе опште медицине:  dr Ljiljana Jovanović, specijalista opšte medicine

Главна сестра: Ankica Kristivojević

Радно време: 

службе опште медицине: од 7- 20ч у две смене радним данима

subotom: od 8-18h, nedeljom od 8-18h

Служба опште медицине организује рад у ДЗ Свилајнац- приземље

Централни шалтер: бр. Телефона 035/321-130

   Шалтер 1. 

   br. Tel.   062/657-616 za: dr Ljiljana Jovanović

                                                             др Марина Цветковић

   Шалтер 2. 

  br. Tel.   062/601-153 za: dr Milena Vukoičić

                                                           dr Srbijanka Đorđević

   Шалтер 3. 

  br. Tel    062/657-298 za: др Ивана Шошић

                                                             dr Milena Milosavljević

   Шалтер 4. 

  br. Tel    035/321-424      
  Одсек медицина рада 

069/165. 7133. за др Јадранка Величковић

                                         др Светлана Јовановић Станковић

У оквиру одсека медицине рада раде се:

        претходни и периодични лекарски прегледи

        све врсте лекарских уверења свакодневно

        Lekarska uverenja za vozače i oružje sredom i četvrtkom od 13h

 

  1. AMBULANTA KUŠILJEVO        ТЕЛ: 035/8331-017        Dr Dejan Živanović
  2. АМБУЛАНТА СЕДЛАРЕ            TEL:  03578818-112         Др Ненад Биорац
  3. АМБУЛАНТА БОБОВО              ТЕЛ: 035/8332-101       Dr Aleksandra Gogić
  4. АМБУЛАНТА ВОЈСКА                ТЕЛ: 035/8339-037     Dr Jasna Milosavljević
  5. АМБУЛАНТА ГРАБОВАЦ         TEЛ: 035/657-903       Dr Marija Vukomanović

    У оквиру службе опште медицине је и одсек КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА И НЕГЕ ТЕЛ:063/1032-571, СКЛ организује и спроводи лечење и здравствену негу и палијативно збрињавање у кућним условима пацијената који су непокретни као и пацијената који су у терминалној фази болести на челу са               dr Marijom Vukomanović.