О нама

О нама

Историјат Дом здравља Свилајнац

За време Српско-турског рата 1876-1878. године Свилајнац је изгледао као прави ратни логор. Добегло је много “бежунара” из југоисточне Србије, тражећи уточиште од турског безобзирног терора.

Војна команда је у Свилајнцу основала етапну и резервну болницу са 400 кревета, лоцирану у Бојачи. У исто време настала је широка акција прикупљања прилога за рањене и оболеле у рату Срба са Турцима. Иницијатор и носилац ове акције био је пододбор Црвеног крста.

1909

Година оснивања

90

+

Број запослених

DSCI0021
DSCI0020

Опште информације Дом здравља Свилајнац

Седамдесетих година XИX века у Свилајнцу се отвара гимназија, оснива читаоница и издаје лист “Ресавски поштоноша”. У том времену у Свилајнцу раде лекари Рибникар и Јасневски, поборници социјалистичких идеја Светозара Марковића.

Председник Скупштине старе обреновићевске Србије Димитрије Катић, родом из Црквенца, доводи 1875.године из Београда у Свилајнац Словака Јулија Драшкоција који 23.новембра 1875.године отвара прву апотеку. До ослободјења 1944. године апотеке у Свилајнцу водили су Виљем Драшкоци и Владимир Биљчевић.

На почетку овог века здравство у Свилајнцу кубурило је са многим неприликама. Недостатак просторија за рад и мали број лекара који су се само краће задржавали у Ресави утицали су да један број напредних занатлија и трговаца покрене акцију изградње нове болнице.
Tako je u periodu izmedju 1906. i 1909. godine izgrađena bolnica sa dva bolnička odeljenja (muško i žensko) i porodilištem. Bolnica je otpočela sa radom 1910. godine.

Први управници болнице били су срески лекари Добривоје Гер Поповић и Милорад Исаковић. За време И светског рата бугарски окупатори су 1916.године болницу руинирали и попалили целокупну архиву.
U periodu  između dva rata ulagani su veliki napori da se bolnica snabde odgovarajućim aparatima i poboljšaju uslovi lečenja.  Lekari Radovan Milutinović i Milorad Dimitrijević su u to vreme bili cenjeni stručnjaci i van područja ondašnjeg sreza Resavskog. U periodu okupacije u II svetskom ratu bolnica je tavorila, ali su joj brižnost i humanist njenih poslenika održali renome.

Имате питања? Можете нас контактирати путем мејла или броја телефона.

Организационе јединице у Дому здравља Свилајнац

1) Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада и кућним
lečenjem:
– Служба за здравствену заштиту одраслог становништва у Дому здравља са
здравственим амбулантама у селима: Кушиљеву, Седлару, Бобову, Војски и Грабовцу.
– Одељење медицине рада;
– Одељење кућног лечења.
2) Служба за здравствену заштиту деце са поливалентном патронажом:
– Одељење за здравствену заштиту деце;
– Одељење за здравствену заштиту школске деце;
– Одељење поливалентне патронаже;
3) Служба за здравствену заштиту жена,
4) Служба за стоматолошку здравствену заштиту са стоматолошком амбулантом у
Кушиљеву
5) Служба за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом;

6) Служба за лабораторијску и рентген дијагностику;
– Служба за лабораторијску дијагностику;
– Одсек за рентген дијагностику
8) Служба за специјалистичко консултативну делатност
– Одељење за специјалистичко консултативну делатност из интерне медицине са
хемодијализом;
– Одсек за специјалистичко консултативну делатност из психијатрије
– Одсек за специјалистичко консултативну делатност из оториноларигологије;
– Одсек за специјалистичко консултативну делатност из офталмологије;
– Одељење за специјалистичко консултативну делатност из физикалне медицине и
рехабилитације;
9) Стационар општег типа са 10 постеља;
10) Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове
– Одсек за опште и правне послове;
– Одсек за економско-финансијске послове;
– Одељење за техничке послове;