Opšta medicina

   SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLOG STANOVNIŠTVA

Služba opšte medicine promoviše zdravlje i posebno je odgovorna za zdravlje zajednice. Primarnu zdrav.zaštitu u službi opšte medicine građani ostvaruju preko izabranog lekara koji radi u timu sa medicinskom sestrom.

Pacijentima je omogućeno telefonsko zakazivanje pregleda, kontrola i poseta radi produženja terapije za hronične bolesti, konsutacije sa svojim izabranim doktorom i sestrom. Na taj način postiže se brži i efikasniji rad fokusiran na ličnosti sa ciljem da se poboljša zdravstveno stanje stanovništva i razvije aktivan pristup ka pojedincu i poveca zadovoljstvo korisnika.

Načelnik službe opšte medicine:  dr Ljiljana Jovanović, specijalista opšte medicine

Glavna sestra: Ankica Kristivojević

Radno vreme: 

službe opšte medicine: od 7- 20h u dve smene radnim danima

subotom: od 8-18h, nedeljom od 8-18h

Služba opšte medicine organizuje rad u DZ Svilajnac- prizemlje

Centralni šalter: br. Telefona 035/321-130

   Šalter 1. 

   br. Tel.   062/657-616 za: dr Ljiljana Jovanović

                                                             dr Marina Cvetković

   Šalter 2. 

  br. Tel.   062/601-153 za: dr Milena Vukoičić

                                                           dr Srbijanka Đorđević

   Šalter 3. 

  br. Tel    062/657-298 za: dr Ivana Šošić

                                                             dr Milena Milosavljević

   Šalter 4. 

  br. Tel    035/321-424      
  Odsek medicina rada 

069/165. 7133. za dr Jadranka Veličković

                                         dr Svetlana Jovanović Stanković

U okviru odseka medicine rada rade se:

        prethodni i periodični lekarski pregledi

        sve vrste lekarskih uverenja svakodnevno

        Lekarska uverenja za vozače i oružje sredom i četvrtkom od 13h

 

  1. AMBULANTA KUŠILJEVO        TEL: 035/8331-017        Dr Dejan Živanović
  2. AMBULANTA SEDLARE            TEL:  03578818-112         Dr Nenad Biorac
  3. AMBULANTA BOBOVO              TEL: 035/8332-101       Dr Aleksandra Gogić
  4. AMBULANTA VOJSKA                TEL: 035/8339-037     Dr Jasna Milosavljević
  5. AMBULANTA GRABOVAC         TEL: 035/657-903       Dr Marija Vukomanović

    U okviru službe opšte medicine je i odsek KUĆNOG LEČENJA I NEGE TEL:063/1032-571, SKL organizuje i sprovodi lečenje i zdravstvenu negu i palijativno zbrinjavanje u kućnim uslovima pacijenata koji su nepokretni kao i pacijenata koji su u terminalnoj fazi bolesti na čelu sa               dr Marijom Vukomanović.