Медицина рада

Медицина рада

Служба медицине рада у Свилајнцу организује свој рад у оквиру Дома здравља.

Ова медеска дисциплина бави се:

 • психо-физиологијом рада
 • испитивањем услова рада
 • испитивањем професионалних идругих оштећења под утицајем рада,њихово лечење и спречавањем њиховог настанка.

У оквиру своје делатности обављају се следећи послови:

 • испитивање кандидата за запослење на основу оцене здравственог стања познавања захтева радног места и даје се мишљење о здравсттвеној способности радника
 • врше се систематски прегледи запослених
 • испитују се извори И узроци болести на радним местима
 • организују се контроле радних места
 • предузимају се превентивне мере за спречавање масовних болести
 • врше се периодични здравствени прегледи
 • обавља се дијагностика
 • спроводи се здравствено просвећивање радника

Запослени

Др.мед. Светлана Станковић-Јовановић, специјалистамедицине рада
Др.мед. Јадранка Величковић, специјалиста медицине рада, шеф службе опште медицине
Љиљана Стокић, медицински техничар

Радно време

Радним даном : 07 – 20ч