Лабораторија

Структура слузбе:

Слузба лабораторијске дијагностике обавља рад у оквиру Дома здравља Свилајнац. Слузбу цине: два доктора и девет лабораторијских техницара.

др Натаса Павлов – доктор медицине, специјалиста клиницке биохемије – нацелник

др Данијела Стојадиновиц – доктор медицине, специјалиста клиницке биохемије

Драгана Бранковиц – главни лабораторијски техницар

Ана Јовановиц – лаб.техницар

Јасминка Дјордјевиц – лаб. техницар

Мирјана Јеремиц – лаб. техницар

Зорица Симоновиц лаб. техницар

Надица Аритоновиц – лаб. техницар

Весна Ватковиц – лаб.техницар

Данијела Јеремиц – лаб.техницар

Горан Стоиловиц – лаб.техницар

Делатност слузбе:

Слузба лабораторијске дијагностике бави се узимањем и лабораторијским испитивањем узорака крви ( хематолоске и биохемијске анализе, параметри хемостазе), прегледом урина и прегледом фецеса.

Лабораторија је опремљена савременим анализаторима : хематолоским ДХ 36X Дyминд, биохемијским БА 200 Биосyстемс , анализатором за одредјивање параметара хемостазе Суццеедер СФ 400, апаратом за аутоматско одредјивање седиментације Импрове ЕСР 30, као и осталим уредјајима неопходним да се обезбеди квалитетна услуга за пацијенте.

У оквиру лабораторије свакодневно се ради унутрасња контрола квалитета рада.

Организација рада слузбе:

Радно време :

07:00 – 20:00 радним данима

08:00 – 16:00 суботом и недељом

Svi pacijenti pri dolasku u laboratoriju moraju imati overen uput od strane odgovarajuceg lekara i overenu zdravstvenu knjizicu.

Пријем пацијената се обавља сваког радног дана  и то у периоду од 07:30 – 09:30

Заказивање се врси искљуциво доласком у лабораторију и то у периоду од 10:00 до 16:00

На пријему имају приоритет пацијенти који су заказали, деца и труднице.

Издавање резултата се врси истог дана када је узоркована крв у периоду од 16:00 – 18:00 и сваког наредног дана у периоду од 10:00 – 13:00.

Све анализе се могу добити и без упута лекара, на лицни захтев , али у том слуцају зељене анализе морају платити по вазецем ценовнику Дома здравља Свилајнац.

Анализе које се раде у лабораторији:

 • Хематолоске анализе:
 • Крвна слика ( Ер, Ле, Хт, Хб, Тр) и Ле формула са тропартном диференцијацијом
 • Седиментација еритроцита
 • Биохемијске анализе:
 • Глукоза у серуму
 • Уреа у серуму
 • Креатинин у серуму
 • Мокраћна киселина у серуму
 • Билирубин укупан у серуму
 • АСТ Л – аспартат аминотрансфераза у серуму
 • АЛТ  Л – аланин аминотрансфераза у серуму
 • Холестерол укупан у серуму
 • Триглицериди у серуму
 • ХДЛ холестерол у серуму
 • Укупни протеини у серуму
 • ЛДХ лактат дехидрогеназа у серуму
 • ЦК креатин киназа у серуму
 • АЛП алкална фосфатаза у серуму
 • ГГТ гама глутамил трансфераза у серуму
 • Алфа амилаза у серуму
 • ЦРП Ц – реактивни протеин у серуму
 • Калцијум у серуму
 • Неоргански фосфати у серуму
 • Гвоздје у серуму
 • ХбА1Ц гликозилирани хемоглобин
 • Параметри хемостазе:
 • ПТ протромбинско време
 • ИНР
 • Фибриноген
 • Време крварења
 • Време коагулације

Анализа урина:

 • Квалитативно испитивање урина  – хемијски преглед тест тракама
 • Квантитативно испитивање – анализа седимента урина

Анализа фецеса:

 • Тест на окултно крварење ( крв у столици)
 • Тест на Хелицобацтер пyлори из столице. Овај тест је искљуциво у оквиру комерцијалног програма, те иде увек са наплатом, а у складу са вазецим ценовником Дома здравља.

Припрема пацијената:

Дан пре доласка у лабораторију пацијент не треба да конзумира храну уопсте након 18:00, а до 18:00 само лаксу храну. После 18:00 пити само воду.

Ујутру пре доласка у Лабораторију немојте ниста јести ни пити.

У слуцају да узимате редовну терапијуи, немојте узети јутарњу дозу лека јер лекови утицу на тацност васих резултата, осим ако са лекаром не постоји другацији договор.

Васу јутарњу дозу лекова понесите са собом и узмите их након вадјења крви.

Не везбати физицки нахмање 24 сата пре венепункције, не зурити при доласку на венепункцију.

Препоруке пацијенту који је добио упут за анализу урина:

Посуде за сакупљање урина морају бити цисте, суве и направљене од инертне пластике.

За рутински преглед урина сакупља се први јутарњи узорак, одмах после ноцног одмора, а пре доруцка или других активности. Препорука је да се овај узорак узима после 8 сати мировања и не мање од 4 сата задрзавања урина у бесици.

Пре узимања узорка урина потребно је обавити претходну тоалету гениталија,.У посуду за урин узети средњи млаз урина.

Урин донети у лабораторију у року од 1 сата.

Припрема пацијента за испитивање крви у столици:

Узорке не треба сакупљати у току менструалног циклуса, као и у слуцајевима хемороидалног крварења и присуства крви у урину.

Алкохол, аспиирин, бруфен, диклофенак, нимулид, кетонал и сл. не би требало узимати најмање 48 сати пре теста.

Едукација:

Запослени у Слузби лабораторијске дијагностике редовно похадјају многобројне курсеве, семинаре и конгресе за иновацију знања.