Лабораторија

Структура слузбе:

Слузба лабораторијске дијагностике обавља рад у оквиру Дома здравља Свилајнац. Слузбу цине: два доктора и девет лабораторијских техницара.

dr Natasa Pavlov – doktor medicine, specijalista klinicke biohemije

dr Danijela Stojadinovic – doktor medicine, specijalista klinicke biohemije – načelnik

Dragana Brankovic – lab. tehnicar

Ана Јовановиц – лаб.техницар

Јасминка Дјордјевиц – лаб. техницар

Мирјана Јеремиц – лаб. техницар

Зорица Симоновиц лаб. техницар

Nadica Aritonovic – glavni laboratorijski tehničar

Vesna Vatkovic – lab.tehnicar

Данијела Јеремиц – лаб.техницар

Горан Стоиловиц – лаб.техницар

Делатност слузбе:

Sluzba laboratorijske dijagnostike bavi se uzimanjem i laboratorijskim ispitivanjem uzoraka krvi ( hematoloske i biohemijske analize, parametri hemostaze), pregledom urina i pregledom fecesa.

Laboratorija je opremljena savremenim analizatorima : hematoloskim DH 36X Dymind, biohemijskim BA 200 Biosystems , analizatorom za odredjivanje parametara hemostaze Succeeder SF 400, aparatom za automatsko odredjivanje sedimentacije Improve ESR 30, kao i ostalim uredjajima neophodnim da se obezbedi kvalitetna usluga za pacijente.

У оквиру лабораторије свакодневно се ради унутрасња контрола квалитета рада.

Организација рада слузбе:

Радно време :

07:00 – 20:00 радним данима

08:00 – 14:00 subotom 

Svi pacijenti pri dolasku u laboratoriju moraju imati overen uput od strane odgovarajuceg lekara i overenu zdravstvenu knjizicu.

Prijem pacijenata se obavlja svakog radnog dana  i to u periodu od 07:30 – 09:30

Заказивање се врси искљуциво доласком у лабораторију и то у периоду од 10:00 до 16:00

На пријему имају приоритет пацијенти који су заказали, деца и труднице.

Izdavanje rezultata se vrsi istog dana kada je uzorkovana krv u periodu od 16:00 – 18:00 i svakog narednog dana u periodu od 10:00 – 13:00.

Sve analize se mogu dobiti i bez uputa lekara, na licni zahtev , ali u tom slucaju zeljene analize moraju platiti po vazecem cenovniku Doma zdravlja Svilajnac.

Анализе које се раде у лабораторији:

Структура слузбе:

Слузба лабораторијске дијагностике обавља рад у оквиру Дома здравља Свилајнац. Слузбу цине: два доктора и девет лабораторијских техницара.

dr Natasa Pavlov – doktor medicine, specijalista klinicke biohemije

dr Danijela Stojadinovic – doktor medicine, specijalista klinicke biohemije – načelnik

Драгана Бранковиц – главни лабораторијски техницар

Ана Јовановиц – лаб.техницар

Јасминка Дјордјевиц – лаб. техницар

Мирјана Јеремиц – лаб. техницар

Зорица Симоновиц лаб. техницар

Надица Аритоновиц – лаб. техницар

Vesna Vatkovic – lab.tehnicar

Данијела Јеремиц – лаб.техницар

Горан Стоиловиц – лаб.техницар

Делатност слузбе:

Sluzba laboratorijske dijagnostike bavi se uzimanjem i laboratorijskim ispitivanjem uzoraka krvi ( hematoloske i biohemijske analize, parametri hemostaze), pregledom urina i pregledom fecesa.

Laboratorija je opremljena savremenim analizatorima : hematoloskim DH 36X Dymind, biohemijskim BA 200 Biosystems , analizatorom za odredjivanje parametara hemostaze Succeeder SF 400, aparatom za automatsko odredjivanje sedimentacije Improve ESR 30, kao i ostalim uredjajima neophodnim da se obezbedi kvalitetna usluga za pacijente.

У оквиру лабораторије свакодневно се ради унутрасња контрола квалитета рада.

Организација рада слузбе:

Радно време :

07:00 – 20:00 радним данима

08:00 – 16:00 суботом и недељом

Svi pacijenti pri dolasku u laboratoriju moraju imati overen uput od strane odgovarajuceg lekara i overenu zdravstvenu knjizicu.

Prijem pacijenata se obavlja svakog radnog dana  i to u periodu od 07:30 – 09:30

Заказивање се врси искљуциво доласком у лабораторију и то у периоду од 10:00 до 16:00

На пријему имају приоритет пацијенти који су заказали, деца и труднице.

Izdavanje rezultata se vrsi istog dana kada je uzorkovana krv u periodu od 16:00 – 18:00 i svakog narednog dana u periodu od 10:00 – 13:00.

Sve analize se mogu dobiti i bez uputa lekara, na licni zahtev , ali u tom slucaju zeljene analize moraju platiti po vazecem cenovniku Doma zdravlja Svilajnac.

Анализе које се раде у лабораторији:

 • Хематолоске анализе:
 • Крвна слика ( Ер, Ле, Хт, Хб, Тр) и Ле формула са тропартном диференцијацијом
 • Седиментација еритроцита
 • Биохемијске анализе:
 • Глукоза у серуму
 • Уреа у серуму
 • Креатинин у серуму
 • Мокраћна киселина у серуму
 • Билирубин укупан у серуму
 • АСТ Л – аспартат аминотрансфераза у серуму
 • АЛТ  Л – аланин аминотрансфераза у серуму
 • Холестерол укупан у серуму
 • Триглицериди у серуму
 • ХДЛ холестерол у серуму
 • Укупни протеини у серуму
 • ЛДХ лактат дехидрогеназа у серуму
 • ЦК креатин киназа у серуму
 • АЛП алкална фосфатаза у серуму
 • ГГТ гама глутамил трансфераза у серуму
 • Алфа амилаза у серуму
 • ЦРП Ц – реактивни протеин у серуму
 • Калцијум у серуму
 • Неоргански фосфати у серуму
 • Гвоздје у серуму
 • ХбА1Ц гликозилирани хемоглобин
 • Параметри хемостазе:
 • ПТ протромбинско време
 • ИНР
 • Фибриноген
 • Време крварења
 • Време коагулације

Анализа урина:

 • Квалитативно испитивање урина  – хемијски преглед тест тракама
 • Квантитативно испитивање – анализа седимента урина

Анализа фецеса:

 • Тест на окултно крварење ( крв у столици)
 • Тест на Хелицобацтер пyлори из столице. Овај тест је искљуциво у оквиру комерцијалног програма, те иде увек са наплатом, а у складу са вазецим ценовником Дома здравља.

Припрема пацијената:

Дан пре доласка у лабораторију пацијент не треба да конзумира храну уопсте након 18:00, а до 18:00 само лаксу храну. После 18:00 пити само воду.

Ујутру пре доласка у Лабораторију немојте ниста јести ни пити.

У слуцају да узимате редовну терапијуи, немојте узети јутарњу дозу лека јер лекови утицу на тацност васих резултата, осим ако са лекаром не постоји другацији договор.

Васу јутарњу дозу лекова понесите са собом и узмите их након вадјења крви.

Не везбати физицки нахмање 24 сата пре венепункције, не зурити при доласку на венепункцију.

Препоруке пацијенту који је добио упут за анализу урина:

Посуде за сакупљање урина морају бити цисте, суве и направљене од инертне пластике.

За рутински преглед урина сакупља се први јутарњи узорак, одмах после ноцног одмора, а пре доруцка или других активности. Препорука је да се овај узорак узима после 8 сати мировања и не мање од 4 сата задрзавања урина у бесици.

Пре узимања узорка урина потребно је обавити претходну тоалету гениталија,.У посуду за урин узети средњи млаз урина.

Урин донети у лабораторију у року од 1 сата.

Припрема пацијента за испитивање крви у столици:

Узорке не треба сакупљати у току менструалног циклуса, као и у слуцајевима хемороидалног крварења и присуства крви у урину.

Алкохол, аспиирин, бруфен, диклофенак, нимулид, кетонал и сл. не би требало узимати најмање 48 сати пре теста.

Едукација:

Запослени у Слузби лабораторијске дијагностике редовно похадјају многобројне курсеве, семинаре и конгресе за иновацију знања.