Laboratorija

Struktura sluzbe:

Sluzba laboratorijske dijagnostike obavlja rad u okviru Doma zdravlja Svilajnac. Sluzbu cine: dva doktora i devet laboratorijskih tehnicara.

dr Natasa Pavlov – doktor medicine, specijalista klinicke biohemije

dr Danijela Stojadinovic – doktor medicine, specijalista klinicke biohemije – načelnik

Dragana Brankovic – lab. tehnicar

Ana Jovanovic – lab.tehnicar

Jasminka Djordjevic – lab. tehnicar

Mirjana Jeremic – lab. tehnicar

Zorica Simonovic lab. tehnicar

Nadica Aritonovic – glavni laboratorijski tehničar

Vesna Vatkovic – lab.tehnicar

Danijela Jeremic – lab.tehnicar

Goran Stoilovic – lab.tehnicar

Delatnost sluzbe:

Sluzba laboratorijske dijagnostike bavi se uzimanjem i laboratorijskim ispitivanjem uzoraka krvi ( hematoloske i biohemijske analize, parametri hemostaze), pregledom urina i pregledom fecesa.

Laboratorija je opremljena savremenim analizatorima : hematoloskim DH 36X Dymind, biohemijskim BA 200 Biosystems , analizatorom za odredjivanje parametara hemostaze Succeeder SF 400, aparatom za automatsko odredjivanje sedimentacije Improve ESR 30, kao i ostalim uredjajima neophodnim da se obezbedi kvalitetna usluga za pacijente.

U okviru laboratorije svakodnevno se radi unutrasnja kontrola kvaliteta rada.

Organizacija rada sluzbe:

Radno vreme :

07:00 – 20:00 radnim danima

08:00 – 14:00 subotom 

Svi pacijenti pri dolasku u laboratoriju moraju imati overen uput od strane odgovarajuceg lekara i overenu zdravstvenu knjizicu.

Prijem pacijenata se obavlja svakog radnog dana  i to u periodu od 07:30 – 09:30

Zakazivanje se vrsi iskljucivo dolaskom u laboratoriju i to u periodu od 10:00 do 16:00

Na prijemu imaju prioritet pacijenti koji su zakazali, deca i trudnice.

Izdavanje rezultata se vrsi istog dana kada je uzorkovana krv u periodu od 16:00 – 18:00 i svakog narednog dana u periodu od 10:00 – 13:00.

Sve analize se mogu dobiti i bez uputa lekara, na licni zahtev , ali u tom slucaju zeljene analize moraju platiti po vazecem cenovniku Doma zdravlja Svilajnac.

Analize koje se rade u laboratoriji:

Struktura sluzbe:

Sluzba laboratorijske dijagnostike obavlja rad u okviru Doma zdravlja Svilajnac. Sluzbu cine: dva doktora i devet laboratorijskih tehnicara.

dr Natasa Pavlov – doktor medicine, specijalista klinicke biohemije

dr Danijela Stojadinovic – doktor medicine, specijalista klinicke biohemije – načelnik

Dragana Brankovic – glavni laboratorijski tehnicar

Ana Jovanovic – lab.tehnicar

Jasminka Djordjevic – lab. tehnicar

Mirjana Jeremic – lab. tehnicar

Zorica Simonovic lab. tehnicar

Nadica Aritonovic – lab. tehnicar

Vesna Vatkovic – lab.tehnicar

Danijela Jeremic – lab.tehnicar

Goran Stoilovic – lab.tehnicar

Delatnost sluzbe:

Sluzba laboratorijske dijagnostike bavi se uzimanjem i laboratorijskim ispitivanjem uzoraka krvi ( hematoloske i biohemijske analize, parametri hemostaze), pregledom urina i pregledom fecesa.

Laboratorija je opremljena savremenim analizatorima : hematoloskim DH 36X Dymind, biohemijskim BA 200 Biosystems , analizatorom za odredjivanje parametara hemostaze Succeeder SF 400, aparatom za automatsko odredjivanje sedimentacije Improve ESR 30, kao i ostalim uredjajima neophodnim da se obezbedi kvalitetna usluga za pacijente.

U okviru laboratorije svakodnevno se radi unutrasnja kontrola kvaliteta rada.

Organizacija rada sluzbe:

Radno vreme :

07:00 – 20:00 radnim danima

08:00 – 16:00 subotom i nedeljom

Svi pacijenti pri dolasku u laboratoriju moraju imati overen uput od strane odgovarajuceg lekara i overenu zdravstvenu knjizicu.

Prijem pacijenata se obavlja svakog radnog dana  i to u periodu od 07:30 – 09:30

Zakazivanje se vrsi iskljucivo dolaskom u laboratoriju i to u periodu od 10:00 do 16:00

Na prijemu imaju prioritet pacijenti koji su zakazali, deca i trudnice.

Izdavanje rezultata se vrsi istog dana kada je uzorkovana krv u periodu od 16:00 – 18:00 i svakog narednog dana u periodu od 10:00 – 13:00.

Sve analize se mogu dobiti i bez uputa lekara, na licni zahtev , ali u tom slucaju zeljene analize moraju platiti po vazecem cenovniku Doma zdravlja Svilajnac.

Analize koje se rade u laboratoriji:

 • Hematoloske analize:
 • Krvna slika ( Er, Le, Ht, Hb, Tr) i Le formula sa tropartnom diferencijacijom
 • Sedimentacija eritrocita
 • Biohemijske analize:
 • Glukoza u serumu
 • Urea u serumu
 • Kreatinin u serumu
 • Mokracna kiselina u serumu
 • Bilirubin ukupan u serumu
 • AST L – aspartat aminotransferaza u serumu
 • ALT  L – alanin aminotransferaza u serumu
 • Holesterol ukupan u serumu
 • Trigliceridi u serumu
 • HDL holesterol u serumu
 • Ukupni proteini u serumu
 • LDH laktat dehidrogenaza u serumu
 • CK kreatin kinaza u serumu
 • ALP alkalna fosfataza u serumu
 • GGT gama glutamil transferaza u serumu
 • Alfa amilaza u serumu
 • CRP C – reaktivni protein u serumu
 • Kalcijum u serumu
 • Neorganski fosfati u serumu
 • Gvozdje u serumu
 • HbA1C glikozilirani hemoglobin
 • Parametri hemostaze:
 • PT protrombinsko vreme
 • INR
 • Fibrinogen
 • Vreme krvarenja
 • Vreme koagulacije

Analiza urina:

 • Kvalitativno ispitivanje urina  – hemijski pregled test trakama
 • Kvantitativno ispitivanje – analiza sedimenta urina

Analiza fecesa:

 • Test na okultno krvarenje ( krv u stolici)
 • Test na Helicobacter pylori iz stolice. Ovaj test je iskljucivo u okviru komercijalnog programa, te ide uvek sa naplatom, a u skladu sa vazecim cenovnikom Doma zdravlja.

Priprema pacijenata:

Dan pre dolaska u laboratoriju pacijent ne treba da konzumira hranu uopste nakon 18:00, a do 18:00 samo laksu hranu. Posle 18:00 piti samo vodu.

Ujutru pre dolaska u Laboratoriju nemojte nista jesti ni piti.

U slucaju da uzimate redovnu terapijui, nemojte uzeti jutarnju dozu leka jer lekovi uticu na tacnost vasih rezultata, osim ako sa lekarom ne postoji drugaciji dogovor.

Vasu jutarnju dozu lekova ponesite sa sobom i uzmite ih nakon vadjenja krvi.

Ne vezbati fizicki nahmanje 24 sata pre venepunkcije, ne zuriti pri dolasku na venepunkciju.

Preporuke pacijentu koji je dobio uput za analizu urina:

Posude za sakupljanje urina moraju biti ciste, suve i napravljene od inertne plastike.

Za rutinski pregled urina sakuplja se prvi jutarnji uzorak, odmah posle nocnog odmora, a pre dorucka ili drugih aktivnosti. Preporuka je da se ovaj uzorak uzima posle 8 sati mirovanja i ne manje od 4 sata zadrzavanja urina u besici.

Pre uzimanja uzorka urina potrebno je obaviti prethodnu toaletu genitalija,.U posudu za urin uzeti srednji mlaz urina.

Urin doneti u laboratoriju u roku od 1 sata.

Priprema pacijenta za ispitivanje krvi u stolici:

Uzorke ne treba sakupljati u toku menstrualnog ciklusa, kao i u slucajevima hemoroidalnog krvarenja i prisustva krvi u urinu.

Alkohol, aspiirin, brufen, diklofenak, nimulid, ketonal i sl. ne bi trebalo uzimati najmanje 48 sati pre testa.

Edukacija:

Zaposleni u Sluzbi laboratorijske dijagnostike redovno pohadjaju mnogobrojne kurseve, seminare i kongrese za inovaciju znanja.