Stacionar

Stacionar

       “SRESKA BOLNICA “ U Svilajncu, današnji stacionar , sagrađenav  je u periodu od 1906-1909 godine i otvorena je 01.11.1909 godine. Od osnivanja bolnica nije radila u periodu od 2000-2006. Godine, kada je izvršeno prvo renoviranje objekta.  U junu 2006. Godine je ponovo otvorena sa 18 ležajeva , 10 fondovskih i 8 komercijalnih.  2016. Godine objekat je ponovo rennoviran po najnovijim standardima za zdravstvene ustanove. Izgled objekta nije menjan od prvobitne izgradnje iz razloga što je pod zaštitom države kao spomenik kulture.

 

U srtacionaru trenutno rade:

 • Dr Valentina Đorđević, specijalista epidemiolog
 • Glavna sestra Violeta Pupovac
 • Anita Martić, nutricionista
 • Ivana Kordić, med. Sestra
 • Violeta Pupovac, med. Sestra
 • Milica Krsteski, med. Sestra
 • Ana Mladenović, med. Sestra
 • Mirjana Đurić, med. Sestra
 • Gorica Paunović, med. Sestra
 • Blagica Bogićević, med. sestra
 • Milka Mrkić, med. sestra
 • Lidija Milutinović, med. sestra

U smeni su po dve medicinske sestre.

Stacionar radi 24 časova dnevno. Doktor radi radnim danima  od 07-15 časova

Tel : 035/323 949.

Informacije o stanju pacijenata su radnim danima od 11-14 časova.