RO Dijagnostika

RO dijagnostika

Služba rentgen dijagnostike kao organizaciona jedinica Doma Zdravlja Svilajnac nalazi . U službi radi radiolog i
tri  viša rentgen tehničara .
Služba raspolaže sa rentgen aparatom  SHIMADZU  za grafije i Undistatom sa tv. Lancem koji se koristi za radioskopiju. Takođe koristimo i ultrazvučni aparat  Mindry koji se koristi za ultrazvučnu dijagnostiku.

U Ro službi može se obaviti :

Radiografija organa u jednom pravcu

 • Nativni abdomen
 • Nativnu urotrakta
 • Radiografija hemiotoraksa
 • Radiografija pluća I srca
 • Radiografija paranazalnih šupljina
 • Radiografija karlice I kukova
 • Radiografija šake I stopala

Radiografija u dva pravca:

 • Vratni deo kičme u dva pravca
 • Torakalnog dela kičme u dva pravca
 • Lumbalnog dela kičme u dva pravca
 • Radiografij nadlakrice, lakta, podlaktice, ručnog zgloba , šake…
 • Radiografija nadkolenice, kolena, podkolenice, skočnog zgloba, stopala
 • Radiografija pluća I srca u PA I profil

Specijalni snimci glave:

 • Kraniogram
 • Kosti lica
 • Turskog sedla

Ultrazvuk abdomena.

Zaposleni

Dr.med. Miroslav Marinković, specijalista radiolog, šef službe

Milan Vukašinović, viši RO tehničar, glavni tehničar službe

Nikola Marković, viši RO tehničar

Aleksandar Cvetković, viši RO tehničar

Radno vreme

Radnim danom : 07 – 16h

Subotom i nedeljom: 8-16h

Kontakt: 035/312-399