Psihijatrija

Psihijatrija

Ova služba u okviru Doma zdravlja Svilajnac postoji više od 5 godina. Bavi se preventivom i lečenjem psihijatrijskih poremećaja i bolesti kako nepsihotičnih tako i psihotičnih. Pacijenti su iz svih starosnih grupa od adolescenata do najstarije populacije.
Tretiraju se različiti problemi svakodnevnog života, poremećaji vezani za stres, bračni problemi, adolescentne krize, psihosomatski poremećaji.

Važna oblast rada su i poremećaji raspoloženja u smislu depresija, manija, bipolarnog poremećaja. Leče se i sve vrste anksioznih poremećaja od generalizovanog straha, fobija,paničnog poremećaja, konverzivnog poremećaja, pa do raznih formi psihotičnihporemećaja-šizofrenih psihoza, sumanutih psihoza. Tretiraju se i bolesti zavisnosti 

Ovde se leče i psihijatrijske bolesti starih ljudi-razne forme demencija-vaskularna, Alchajmerova itd.
Službu čine lekar specijalista psihijatrije i jedan medicinski tehničar.

Zaposleni

Dr.med Tanja Radosavljević , specijalista psihijatar

Slavica Kepčija, medicinska sestra

Radno vreme

Radnim danom: 07-15 h