Hitna pomoć

Služba hitne medicinske pomoći postoji kao posebna služba od 14 maja 1990. godine. Tokom svog rada, služba se suočavala sa brojnim izazovima, uvek uspevajući da odgovori na njih, u najboljem interesu svojih pacijenata.

Radno vreme službe je 24h dnevno. U smeni radi jedna ekipa koja se sastoji iz 1 lekara, 2 medicinska tehničara i jednog vozača.

Službu trenutno čine:

dr med Relja Momčilović, spec. urgentne medicine, načelnik službe,

dr med. Slađana Golubović, spec. opšte prakse,

dr med Vekoslav Zajić, spec. urgentne medicine,

dr med. Aleksandar Pavlović, lekar na specijalizaciji iz urgentne medicine,

dr med. Milica Bizetić,

dr med. Igor Stojmenović,

dr med. Dragana Živić,

viši med. tehničar Anđelka Mladenović, glavna sestra,

med. tehničar Ljiljana Milosavljević,

med. tehničar Dragica Ilić,

med. tehničar Biljana Radovanović,

med. tehničar Tanja Marinković,

med. tehničar Brankica Popović,

med. tehničar Olivera Jeremić

med. tehničar Jasna Komnenović,

med. tehničar Lidija Stanojević,

med. tehničar Dragica Petrović,

med. tehničar Darko Panić.

U sastavu službe, kao posebna organizaciona jedinica, funkcioniše i vozni park, sa četiri opremljena sanitetska vozila za transport hitnih slučajeva,i dva transportna vozilima za prevoz pacijenata na dijalizi i pacijenata koji nisu hitni slučajevi. Vozni park obavlja i prevoz pacijenata na lični zahtev, po komercijalnim uslovima. Vozni park čine:

Vladan Nikolić, glavni vozač

Dejan Milošević, vozač

Ljubiša Jakovljević, vozač

Dragan Marinković, vozač

Aleksandar Komnenović, vozač

Dragan Milosavljević, vozač

Miomir Rašković, vozač

Zlatan Aksentijević, vozač

Nenad Živković, vozač.

Važni telefoni:

194 – prijem poziva pacijenata (razgovori se snimaju),

035/ 312 – 212, informacije

063/ 103 – 25 – 76