Hemodijaliza

Hemodijaliza    

U terminalnoj fazi bubrežne insuficijencije, uzrokovane osnovnom bolešću, javlja se potreba za nekom od metode zamene bubrežne funkcije – dijalizom ( Hemodijalizom, Peritonealnom dijalizom) ili transplatacijom bubrega. 

Hronični program dijalize podrazumeva lečenje bolesnika sa termnalnom bubrežnom insuficijencijom, redovnim ponovljenim postupcima dijalize.
Dom Zdravlja Svilajnac poseduje službu za Hemodijalizu osnovana 30.11.2011. god

Rad Službe organizovan u prepodnevnoj smeni, u skladu prema organizaciji i potrebama službe i u popodnevnoj smeni. 

Aktuelno raspolažemo kapacitetom 10  HD Nikkiso aparata raspoređenim u četiri sale . 

U najvećem broju slučajeva na dijalizi provode 3 puta nedelno u trajanju 4-5h. 

Stručnu pomoć , edukaciju i podršku lečenju bolesnika sa područja opštine Svilajnac pruža tim od tri lekara, šest medicinskih tehničara, 2 elektroničara, nutricioniste.

Zaposleni

dr Gorica Dimčić Tasić spec interne medicine načelnik internističke službe

dr Sanja Trišić spec interne medicine 

dr Jasna Milosavljević dežurni lekar

Dušan Stevanović glavni tehničar 

Kontak telefon 062 657282

email adresa hddzsv@gmail.com