Ginekološka služba

     Služba za zdravstvenu zaštitu žena obezbeđuje potpunu zdravstvenu zaštitu žena opštine Svilajnac. Svoju delatnost obavlja putem preventivnog i kurativnog rada, kroz ranu dijagnostiku, terapiju i kontinuirani zdravstveno vaspitni rad.

                         U okviru službe postoje sledeća savetovališta:

Savetovalište za trudnice

 • prvi pregled u prvom trimestru trudnoće (utvrđivanje trudnoće, sistematski pregled, kolposkopija, VS na PA)
 • upoznavanje sa neinvazivnim prenatalnim testovima
 • kontrolni lekarski pregledi u trudnoći, ultrazvučni pregledi
 • praćenje rizičnih trudnoća
 • ctg monitorning
 • pregledi po porođaju (posle šest nedelja i šest meseci)
 • patronažne posete trudnici, babinjari i novorođenčetu

    Savetovalište za kontracepciju

 

 • prvi pregled
 • izbor i primena odgovarajućeg kontraceptivnog sredstava
 • kontrolni pregledi vezani za primenjeno kontraceptivno sredstvo, nadzor

                      Savetovalište za sterilitet i planiranje porodice

 

 • prvi pregled (sistematski pregled uz otkrivanje faktora koji dovode do nemogućnosti začeća)
 • kontrolni pregledi na otkrivanju i uklanjanju faktora koji dovode do nemogućnosti začeća
 • uzorkovanje i slanje materijala na mikrobiološku analitiku, osnovnu ali i ciljanu u kontestu najnovijih istraživanja

              U službi zdravstvene zaštite žena mogu se obaviti sledeći pregledi:

      Preventivni ginekološki pregled koji obuhvata: ginekološki pregled, uzimanje Papanikolau brisa, kolposkopski pregled, palpatorni pregled dojki ( po potrebi upućivanje na ultrazvučni pregled dojki, mamografiju, MNR).

 • Dr Milan Vukčević petkom
 • Dr Predrag Zlatanović utorkom.

    Ciljani ginekološki pregled koji obuhvata: bimanuelni pregled, uzimanje Papanikolau testa, mikrobiološko ispitivanje.

      Ginekološki pregled radi lečenja koji obuhvata ginekološki pregled i ostale preglede ciljano i u skladu sa tegobama i procenom lekara.

      Prvi pregled trudnice koji obuhvata utvrđivanje starosti trudnoće, određivanje OTP ( verovatni termin porođaja), upućivanje na laboratorijske analize i drugo

     Kontrolni pregled trudnice koji obuhvata kontrolu telesne težine i arterijskog krvnog pritiska, ultrazvučnu kontrolu, praćenje trudnoće i stanje ploda

     Dijagnostički ultrazvučni pregledi transabdominalnom i transvaginalnom sondom obavljaju se u dogovoru sa izabranim lekarom svakim radnim danom osim petkom.

Dr Milan Vukčević u periodu od 10h – 11h, Dr Predrag Zlatanović u periodu od 11h – 12h.

 • Radno vreme službe za zdravstvenu zaštitu žena je radnim danima od 07:00h – 15:00h.
 • Zakazivanje pregleda telefonskim putem na broj 062 657 209 ili ličnim dolaskom. Hitni slučajevi se primaju odmah – bez zakazivanja.

   Zaposleni u službi:

 

 • Dr Milan Vukčević, specijalista ginekologije i akušerstva, načelnik službe
 • Dr Predrag Zlatanović, specijalista ginekologije i akušerstva
 • Jelena Martić, strukovna medicinska sestra babica, glavna sestra
 • Tatjana Despotović, strukovna medicinska sestra babica
 • Tatjana Kostić, strukovna medicinska sestra babica
 • Danijela Garašević, ginekološko akušerska sestar

Načelnik službe:

Dr Milan Vukčević