Fizikalna medicina i rehabilitacija

Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju osnovano je 1982. godine, a osnivač i prvi načelnik odeljenja bio je dr Miroslav Marković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. 

DELATNOST:

 • post traumatska i post operativna stanja
 • lezije centralnog i perifernog motornog neurona
 • kongenitalne i stečene malformacije dečijeg uzrasta
 • bolesti zapaljenskog i degenerativnog reumatizma

USLUGE KOJE SE PRUŽAJU ZA LEČENJE:

 • Galvanske struje
 • TENS
 • Interferente struje
 • Dijadinamske struje
 • Elektrostimulacija mišića
 • Ultrazvučna terapija
 • Laseroterapija
 • Magnetoterapija
 • Parafin pakovanja
 • Lampe za primenu u fototerapiji
 • Kineziterapija

Pacijenti mogu doći na pregled i ambulantnu terapiju sa overenim  uputom od izabranog doktora i važećom zdravstvenom knjižicom. Posle obavljenog pregleda specijaliste fizijatra,  zakazuje se fizikalna terapija koja se obavlja svakog radnog dana osim vikenda, od 07-15 na Odeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Usluge pružaju jedan doktor specijalista, jedan medicinski tehničar, tri fizioterapeuta.

Šef odeljenja:

Dr Darko Jevtić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavni fizioterapeut:

Dragana Manojlović, viši fizioterapeut

Radno vreme odeljenja:  07sati – 15sati

Kontakt telefon:  035/ 312-477