Covid ambulanta

Prema dopisu i preporukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije nakon proglašenja epidemije SARS-CoV-2 virusa na teritoriji Republike Srbije 17.03.2020. godine počela je sa radom Covid ambulanta pri Domu zdravlja Svilajnac.

 

Cilj Covid ambulnte obuhvata trijažu pacijenata sa febrilnim stanjima i simptomima respiratornih infekcija, njihovo testiranje, dijagnostiku i lečenje samih pacijenata, kao i praćenje svih kontatka koje su zaraženi ostvarivali. Tokom pandemije Corona virusa rad u covid ambulanti se odvijao tako da zadovolji potebe pacijenata. Organizovani rad se sprovodio najčesšće u 3 ekipe (koju čine 1 lekar i 2 medicinske sestre) do najviše u 6 ekipa tokom najvećih talasa zaraze, kada je privremeno otvarana i COVID 2 ambulanta, kako bi se rad sa pacijentima odvijao na najbolji mogući način, i kako bi svi pacijenti bili pravovremeno zbrinuti, dijagnostikovani i lečeni prema svim važećim protokolima za suzbijanje i lečenje infekcije SARS-CoV-2 virusa. U okviru Covid ambulante funcioniše i zaseban deo COVID INTERVENCIJE u kojem je omogućeno pacijentima, kontinurana primena infuzione terapije i svakodnevni zdravstveni nadzor. Svakodnevnu pomoć u radu COVID ambulante pružaju zaposleni u okviru laboratorsijske i rendgen dijagnostike, takodje u okviru COVID ambulente, zasebno funkcioniše i VAKCINALNI PUNKT na kojem se sprovodi imunizacija protiv Covid-19 oboljenja, svim raspoloživim vakcinama na teritoriji Republike Srbije.

 

Radno vreme:

ponedeljak-nedelja 07:00 – 17:00

Kontakt telefon: 035/321-260

e-mail: trijaznaambulantasv@gmail.com

 

Zaposleni:

Dr spec. pedijatrije-magistar medicinskih nauka Vera Branisavljević

Dr med Igor Stojmenović

 

MS Biljana Jovanović

MS Jasmina Jovanović

MS Danijela Garašević

MS Maja Stanković

VMS Tatjana Kostić

MS Zvezdana Stoilović

MS Gorica Paunović