Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

– Одсек за опште и правне послове;
– Одсек за економско-финансијске послове;
– Одељење за техничке послове;

Odseka za pravna pitanja

Radno vreme: 07:00-15:00 radnim danima; (subota i nedelja – neradni dan)
Tel : 035/314136

Odseka za ekonomska pitanja

Radno vreme: 07:00-15:00 radnim danima; (subota i nedelja – neradni dan)
Tel : 035/321234

Odsek za finansijske poslove
Radno vreme: 07:00-15:00 radnim danima; (subota i nedelja – neradni dan)
Tel : 035/321-234 , e-mail : racunovodstvodzsv@gmail.com

Zaposleni :

Bojan Milosavljević , dipl.ecc , šef službe
Dragana Stanojević , dipl.ecc
Ankica Radosavljević , viša stručna sprema
Ljiljana Strainović , srednja stručna sprema
Nela Milanović , viša stručna sprema

U Odseku za finansijske poslove obavljaju se sledeći poslovi :

– evidentiraju se i iskazuju stanje i promene na imovini, potraživanjima, obavezama, izvorima finansiranja, rashodima, izdacima, prihodima i primanjima. Sastavljaju se periodični i godišnji izveštaji o finansijskom poslovanju, vrši se obračun poreza na dodatu vrednost, obrađuju se redovni popisi imovine, obaveza i potraživanja i izrađuju razni interni i eksterni izveštaji.
– fakturisanje zdravstvenih i drugih usluga kupcima, evidentiranje ulaza medicinskog i nemedicinskog materijala u magacine, izlaz iz tih magacina i evidentiranje ulaza i izlaza tih materijala po službama , i to po količini i vrednosti.
– vrši se koordinacija evidencije svih ulaznih i izlaznih finansijskih dokumenata od zaključivanja ugovora, preko prijema robe u magacin, evidentiranja u finansijskom knjigovodstvu do praćenja realizacije zaključenih ugovora.
– vrši formalna, računska i suštinska kontrola računovodstvenih isprava, evidencija svih ulaznih računa i priprema za plaćanje, sačinjavanje izveštaja o dospelosti računa za plaćanje po dobavljačima i namenama, praćenje uplate pazara od participacije i pruženih zdravstvenih usluga, obrada putnih naloga i drugo. Blagajna vrši prijem i uplatu pazara u Trezor
– obavlja se obračun zarada – plata i naknada zarada za bolovanja, obračun naknade za prevoz zaposlenih, obračun jubilarnih nagrada, otpremnina prilikom odlaska u penziju ili po osnovu racionalizacije zaposlenih, obračun za ugovore o delu, za privremene i povremene poslove, naknade članovima upravnog odbora, sastavljanje i podnošenje poreskih prijava i drugiih propisanih obračuna i evidencija od strane državnih i drugih nadležnih organa.

Odeljenje za tehničke poslove

Odeljenje za tehničke poslove obavlja sve poslove održavanja vodovodnih, grejnih i električnih instalacija, kao i poslove održavanja higijene prostorija i kruga koji pripada ustanovi. Poslove održavanja računarske mreže, računarske opreme i štampača obavlja informatičko lice koje pripada ovom odeljenju.
Запослени:
– Aleksandar Jevtić , diplomirani inženjer elektrotehnike, informatičko lice i šef odeljenja
– Goran Penčić, glavni tehničar
– Novica Stepanović, radnik na održavanju instalacija
– Zoran Stamenković, radnik na održavanju higijene kruga
– Divna Stamenković, radnik u vešeraju
– Irena Vasić, higijeničar
– Slađana Grujić, higijeničar

Radno vreme odeljenja je od 7 do 15 časova. Svi radnici su dostupni 24 časa u slučaju hitnih intervencija usled havarija.
Telefon: 035/8815369