Дечији диспанзер

Служба за здравствену заштиту деце

 

   У  Служби за здравствену заштиту деце  ДЗ Свилајнацу  свакодневно се обављају превентивни и куративни прегледи предшколске и школске деце.
   Preventivni pregledi  dece predškolskog uzrasta  podrazumevaju:

  • прегледе у саветовалишту ( прати се раст и развој новорођенчета и одојчета и врши скрининг за рано откривање деформитета кукова ултразвучном дијагностиком),
  • систематске прегледе деце у другој и четвртој години живота и деце пре поласка у школу, као и контролни систематски прегледи деце у трећој и петој години живота.

 

   Превентивни прегледи деце школског узраста подразумевају:

  • редовне систематске и контролне систематске прегледе деце основних и средњих школа ради праћења њиховог раста, развоја и раног откривања евентуалних патолошких стања,
  • прегледе деце и омладине у циљу испитивања њихове психофизичке способности за бављење одређеним спортом (општи преглед, ЕКГ)

     Служба вакцинације врши имунизацију деце са територије општине по календару вакцинације.
 

    Свакодневно се обавља и велики број куративних прегледа, спроводе се одређене медицинско-техничке услуге (давање парентералне терапије, инхалације, збрињавање повреда, обрада и превијање истих, узимања матерјала за лабораторијске анализе и друге…)    Информације се могу добити и прегледи  заказати лично на шалтеру слижбе или на следеће бројеве телефона: 035/321-141, 062/657-281.

 

Радно време службе: 7 – 20ч

Суботом: 8 – 14ч
Недељом: 8-12ч

 

Др.мед. Драган Станојевић, специјалиста педијатрије, начелник службе
Др.мед. Биљана Јевтић, специјалиста педијатрије
Др мед. Топлица Јевремовић, специјалиста педијатрије
Др мед. Мина Јевремовић, специјалиста педијатрије
Владанка Степановић,  струковна медицинска сестра, главна сестра