Zdravstvena ustanova DOM ZDRAVLJA SVILAJNAC
Ul. Kralja Petra Prvog 47, 35210 Svilajnac
Telefon: 035 / 321-234, 314-136
Direktor: 035 / 321-105
e-mail: dzsvilajnac@ptt.rs
Hitna služba: 035 / 312-212, 321-124, 94

Ginekološka služba

Dispanzer ze zdravstvenu zaštitu žena obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu ženske populacije opštine Svilajnac. Primarna zdravstvena zaštita se odvija kroz preventivu i kurativu(dijagnostiku i terapiju) a i kroz kontinuirani zdravstveno-vaspitni rad.

Planiranje porodice i zdravstvena zaštita žena u toku trudnoće, porođaja i materinstva

Savetovalište za trudnice:

 • Rano uključivanje trudne žene u sistem zdravstvene zaštite
 • Pružanje predviđene zaštite u trudnoći
 • Rano otkrivanje rizičnih trudnoća

Rad u savetovalištu za trudnice:
 • prvi lekarski pregled u prvom trimestru trudnoće (sistematski pregled, kolposkopija, VS, PA)
 • kontrolni lekarski pregled u trudnoći
 • praćenje rizičnih trudnoća
 • pregledi po porođaju (posle šest nedelja i šest meseci)
 • patronažne posete trudnoj ženi, babinjari i novorođenčetu

Savetovalište za kontracepciju:
 • prvi pregled (sistematski pregled)
 • izbor i primena odgovarajućeg kontraceptivnog sredstva
 • kontrolni pregledi vezani za primenjeno kontraceptivno sredstvo

Savetovalište za sterilitet:
 • prvi pregled (sistematski pregled uz otkrivanje faktora koji dovode do nemogućnosti začeća)
 • kontrolni pregledi na otkrivanju i uklanjanju faktora koji dovode do nemogućnosti začeća

Savetovalište za ranu dijagnozu karcinoma:
 • sistematski pregledi žena (ginekološki pregled, kolposkopski pregled, uzimanje vaginalnog sekreta na stepen čistoće, citološki pregled grlića na PA, pregled dojki)
 • kontrolni sistematski pregledi u cilju otkrivanja i praćenja premalignih stanja

Ultrazvučna dijagnostika u okviru preventive

Ultrazvučni pregled adolescentikinja:
 • otkrivanje patološke anatomije vezane uz patološki supstrat (neredovna menstruacija, iregularna krvarenja, bolovi)
 • otkrivanje ranih trudnoća (abdominalna ultrasonografija)

Ultrazvučni pregledi u trudnoći:
 • praćenje normalnih i rizičnih trudnoća

Ultrazvučni pregledi u okviru savetovališta za kontracepciju:
 • kontrola i uticaj primenjenog kontraceptivnog sredstva, položaj IUD-a, merenje debljine endometrijuma, pojave patoloških stanja nastalih primenom kontraceptivnog sredstva na genitalijama

Ultrazvučni pregledi u okviru savetovališta za sterilitet:
 • otkrivanje patoanatomskog supstrata koji dovodi do nemogućnosti začeća
 • folikulometrija

Ultrazvučni pregledi u okviru savetovališta za ranu dijagnozu karcinoma
 • otkrivanje i praćenje TU genitalija

Zdravstveno vaspitni rad u okviru preventive:
 • pojedinačno zdravstveni vaspitni rad i rad u grupama u okviru adolescentnog svetovališta
 • predavanje po osnovnim i srednjim školama po izboru, planu tema iz okvira ginekološke problematike
 • predavanje ciljnim grupama i populacijama

Zdravstveno vaspitni rad u okviru savetovališta za trudnice
 • pojedinačna predavanja i rad u maloj grupi
 • predavanja grupi trudnica

Kurativni programi
 • prvi pregledi (uz otkrivanje dijagnoze primenom ginekološkog pregleda i pomoćnih dijagnostičkih sredstava u smislu lečenja)
 • određivanje stepena čistoće vaginalnog sektreta i odgovarajuće primene terapije u smislu lečenja
 • određivanje i praćenje citološkog i kolposkopskog statusa grlića materice u smislu lečenja uz primenu terapije
 • kontrolni pregledi: praćenje kod uspostavljenih dijagnoza u smislu primene uspešnosti terapije

Ultrazvučna dijagnostika u okviru kurative:
 • praćenje i otkrivanje novih patoloških supstrata u okviru već postojećih dijagnoza
 • ultrazvučna kontrola nad patološkim stanjima u okviru lečenja kod primenjenih procedura ili operativnih zahvata
 • ultrazvučna dijagnostika male karlice kod primene kurativnih procedura ili oeprativnih zahvata

Vanstandardne usluge

Sistematski pregledi ciljnih grupa ili zaposlenih

O okviru postojećih službi (medicina rada), služba za zdravstvenu zaštitu žena učestvuje u sproveđenju sistematskih pregleda.

Zaposleni

Dr.med. Milan Vukčević, specijalista ginekologije i akušerstva, šef službe
Dr.med. Predrag Zlatanović, specijalista ginekologije i akušerstva
Jelena Martić, babica, glavna sestra službe

Radno vreme

Radnim danom : 07 - 15h
Pregled možete zakazati na br.tel.:  062/657-209

Službe

Naslovna | O nama | Službe | Finansijski izveštaj | Galerija | Kontakt Powered by DRiM