Zdravstvena ustanova DOM ZDRAVLJA SVILAJNAC
Ul. Kralja Petra Prvog 47, 35210 Svilajnac
Telefon: 035 / 321-234, 314-136
Direktor: 035 / 321-105
e-mail: dzsvilajnac@ptt.rs
Hitna služba: 035 / 312-212, 321-124, 94

Hemodijaliza

   Termin bubrežna insuficijencija (BI) označava stanje u kome bubrezi nisu u mogućnosti da svojim radom u potpunosti zadovolje potrebe organizma za održavanjem normalnog balansa unutrašnje sredine.
   U terminalnoj fazi BI, uzrokovane osnovnom bolešću, javlja se potreba za nekom od metoda zamene bubrežne funkcije- dijalizom ili transplatacijom bubrega.
   Hronični program dijalize podrazumeva lečenje bolesnika sa terminalnom BI redovnim ponovljenim postupcima dijalize. U najvećem broju slučajeva bolesnik na dijalizi provodi 3 puta nedeljno 4-5 sati.
   Postoje dve osnovne vrste dijalize kojima se nadoknađuje nepovratno izgubljena bubrežna funkcija:
- peritonalna dijaliza, indirektno tj. preko peritonalne membrane i tečnosti
hemodijaliza, direktno se iz krvi pacijenta otklanjaju otpadni produkti metabolizma i prekomerna količina vode.
   Na činnjenicu da je učestalost ovog stanja u porastu, rukovodstvo Doma zdravlja Svilajnac je odgovorilo početkom rada službe Hemodijalize, 30.11.2011 godine.
   Stručnu pomoć, edukaciju i podršku u lečenju bolesnika sa područja opštine Svilajnac, pruža tim sačinjen o d 2 lekara, 6 medicinskih tehničara/sestara, 2 elektroničara i nutricioniste. Adekvatnije praćenje bolesnika omogućeno je i laboratorijskom dijagnostikom.
   Važno je napomenuti da je bolesnik najvažniji član tima od koga se očekuje da aktivno učestvuje u sopstvenom lečenju.
   Dom zdravlja Svilajnac trenutno raspolaže kapacitetom od 6 aparata raspoređenih u 3 sale/sobe, sa mogućnošću pružanja bikarbonatne i visokoefikasne bikarbonatne hemodijalize.
   Rad Službe je organizovan u dve smene.
Moto:
   " Nije preterivanje reći da sastav krvi nije određen onim što se ustima unosi, već onim što bubreg zadrži "  Homer W Smith
  

Zaposleni

Dr Slavica Obrenović, specijalista opšte medicene
Dušan Stevanović, glavni tehničar

Radno vreme

Radno vreme: 07-13h
062/657-282

Službe

Naslovna | O nama | Službe | Finansijski izveštaj | Galerija | Kontakt Powered by DRiM