Zdravstvena ustanova DOM ZDRAVLJA SVILAJNAC
Ul. Kralja Petra Prvog 47, 35210 Svilajnac
Telefon: 035 / 321-234, 314-136
Direktor: 035 / 321-105
e-mail: dzsvilajnac@ptt.rs
Hitna služba: 035 / 312-212, 321-124, 94

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Osnova na je 1982 god. Osnivač Dr Miroslav Marković po završetku specijalizacije iz fizikalne medicine i rehabilitacije. Služba je počela sa radom 01.03.1982 god. kao konsultativna služba u sastavu jedan doktor specijalista i jedna medicinska sestra.
U oktobru 1982 god. služba kompletira medicinsku opremu i fizioterapeutski kadar i počinje sa fizikalnom terapijom pacijenata. Radi neprekidno do današnjeg dana. Danas u službi radi jedan doktor specijalista jedan medicinski tehničar, pet fizioterapeuta i jedan pomoćni radnik.
Služba pruža usluge iz oblasti fototerapije, elektroterapije, ultrazvučne terapije, magnetoterapije, termoterapije i kinezi-terapije.
Na godišnjem nivou služba pruža pacijentima oko 45.000 usluga.

Zaposleni

Dr.med Darko Jevtić, specijalista fizijatar, šef službe

Ljubiša Petronijević, medicinski tehničar, glavni tehničar službe

Radno vreme

Radnim danom : 07 - 15h

Službe

Naslovna | O nama | Službe | Finansijski izveštaj | Galerija | Kontakt Powered by DRiM