Zdravstvena ustanova DOM ZDRAVLJA SVILAJNAC
Ul. Kralja Petra Prvog 47, 35210 Svilajnac
Telefon: 035 / 321-234, 314-136
Direktor: 035 / 321-105
e-mail: dzsvilajnac@ptt.rs
Hitna služba: 035 / 312-212, 321-124, 94

Stanje sredstava

Stanje prethodnog dana 21.05.2020. 445730.62
Priliv od doprinosa na dan 21.05.2020. 334833.33
Ostale uplate - uplata Budžeta 0.00
Ostale uplate 1850.00
Isplaćeno prethodnog dana 21.05.2020. 358282.33
Ukupno 424131.62

Izvršena plaćanja

materijalni troškovi 224967.74
stomatološki materijal-troškovi 58833.33
ishrana bolesnika 74481.26
Ukupno 358282.33

Detaljno

06E - platni promet 8710.77
06E - registracija 14017.00
06E - Bit total 70000.00
06E - Vizija 2019 24900.00
06E - KJP Morava 55990.57
06E - Papirdol 9056.80
06E - Anabela 10000.00
06E - Cirih 10000.00
06E -Deltagraf 8992.60
06E - MG doo 5080.00
06E - Spektar 3720.00
07E Vizija 2500.00
07E - KJP Morava 2000.00
05E - Neo yu dent 19594.20
05E - Bit total 7400.00
05E-Vizija 2019 15000.00
05E - KJP Morava 16839.13
07D - MM stil 74481.26
Ukupno 358282.33
Naslovna | O nama | Službe | Finansijski izveštaj | Galerija | Kontakt Powered by DRiM