Zdravstvena ustanova DOM ZDRAVLJA SVILAJNAC
Ul. Kralja Petra Prvog 47, 35210 Svilajnac
Telefon: 035 / 321-234, 314-136
Direktor: 035 / 321-105
e-mail: dzsvilajnac@ptt.rs
Hitna služba: 035 / 312-212, 321-124, 94

Stanje sredstava

Stanje prethodnog dana 15.06.2021. 1896668.79
Priliv od doprinosa na dan 15.06.2021. 418119.00
Ostale uplate - uplata Budžeta 0.00
Ostale uplate 8250.00
Isplaćeno prethodnog dana 15.06.2021. 1904747.91
Ukupno 418289.88

Izvršena plaćanja

ishrana bolesnika 31681.31
energenti u ZU 1263610.72
materijalni troškovi 464371.52
plata u ZU 145084.36
Ukupno 1904747.91

Detaljno

07C - Miletić petrol 158387.37
07D - MM stil 31681.31
06C - Miletić petrol 897528.45
06C - Miletić petrol 207694.90
07E - Transly 3625.00
06E - Transly 35000.00
06E - Kompanija Dunav 32403.15
06E - KJP Morava 76017.12
06E - Bit total 79400.00
06E - Telekom 41157.38
06E - MG doo 10080.00
06E - Cirih 27609.00
06E Operativni inzenjering 16800.00
06E - Papirdol 28650.60
06E - Anabela 43392.00
06E - Telenor 27467.27
06E - Pošta Srbije 1395.00
05E - Transly 11375.00
05E - Dunav 5000.00
05E - KJP Morava 10000.00
05E - Bit total 10000.00
05e telekom 5000.00
Ukupno 1759663.55
Naslovna | O nama | Službe | Finansijski izveštaj | Galerija | Kontakt Powered by DRiM