Zdravstvena ustanova DOM ZDRAVLJA SVILAJNAC
Ul. Kralja Petra Prvog 47, 35210 Svilajnac
Telefon: 035 / 321-234, 314-136
Direktor: 035 / 321-105
e-mail: dzsvilajnac@ptt.rs
Hitna služba: 035 / 312-212, 321-124, 94

Stanje sredstava

Stanje prethodnog dana 07.11.2019. 798416.49
Priliv od doprinosa na dan 07.11.2019. 262958.34
Ostale uplate - uplata Budžeta 0.00
Ostale uplate 8650.00
Isplaćeno prethodnog dana 07.11.2019. 1064404.54
Ukupno 5620.29

Izvršena plaćanja

materijalni troškovi 7340.00
sanit.materijal 262958.34
jubilarne nagrade 236208.44
naknada prevoza u ZU 557897.76
Ukupno 1064404.54

Detaljno

06E - Motor 7340.00
06I -jubilarne nag. PZZ 236208.44
prevoz u PZZ 06B 473467.38
prevoz u SZZ 07B 51861.43
05B prevoz u stomat. 32568.95
064 - Adoc 18502.00
064 - Medinic 18645.00
064 -Sinofarm 44541.40
085 - Sinofarm 14625.00
064 - Flora komerc 17268.94
064 - Yunicom 96720.00
064 - Promedia 52656.00
Ukupno 1064404.54
Naslovna | O nama | Službe | Finansijski izveštaj | Galerija | Kontakt Powered by DRiM