Zdravstvena ustanova DOM ZDRAVLJA SVILAJNAC
Ul. Kralja Petra Prvog 47, 35210 Svilajnac
Telefon: 035 / 321-234, 314-136
Direktor: 035 / 321-105
e-mail: dzsvilajnac@ptt.rs
Hitna služba: 035 / 312-212, 321-124, 94

Stanje sredstava

Stanje prethodnog dana 03.04.2020. 14882.09
Priliv od doprinosa na dan 03.04.2020. 1604319.14
Ostale uplate - uplata Budžeta 0.00
Ostale uplate 3690.00
Isplaćeno prethodnog dana 03.04.2020. 1622652.08
Ukupno 239.15

Izvršena plaćanja

ishrana bolesnika 37250.00
energenti u ZU 694916.67
materijal za dijalizu 272291.67
sanitetski materijal u pzz 294860.78
sanitetski materijal u szz 10666.68
materijalni troškovi 283249.61
stomatološki materijal-troškovi 29416.67
Ukupno 1622652.08

Detaljno

07D - MM stil 37250.00
06C - Miletić petrol 623625.00
07C - Miletić petrol 71291.67
080 - eco trejd 185417.31
080 - Fresenius med.care 86874.36
064 - eco trejd 80400.00
064 - Adoc 3942.97
064 - Flora komerc 140433.80
064 - Velebit 8744.81
064 - Phoenix Pharma 61339.20
085 - Phoenix Pharma 10666.68
06E - registracija 11496.00
06E - KJP Morava 60336.50
05E - KJP Morava 14666.67
06E - Vizija 2019 30000.00
07E Vizija 2019 2250.00
05E-Vizija 2019 14750.00
06E - Taurunum 30000.00
06E - Bica inženjering 20000.00
06E - Vinča 3000.00
06E - Anabela 20572.00
06E - Cano KG 9516.00
06E - Cirih 13990.00
06E - Teko liftovi 6000.00
06E - MM stil 7057.44
06E - Papirdol 13680.00
06E - Auto Iva 3500.00
06E - Motor 14480.00
06E - Tehnomed 4740.00
06E - Telekom 26552.67
06E - Kopernikus 6079.00
Ukupno 1622652.08
Naslovna | O nama | Službe | Finansijski izveštaj | Galerija | Kontakt Powered by DRiM