Zdravstvena ustanova DOM ZDRAVLJA SVILAJNAC
Ul. Kralja Petra Prvog 47, 35210 Svilajnac
Telefon: 035 / 321-234, 314-136
Direktor: 035 / 321-105
e-mail: dzsvilajnac@ptt.rs
Hitna služba: 035 / 312-212, 321-124, 94

Stanje sredstava

Stanje prethodnog dana 18.02.2019. 236887.05
Priliv od doprinosa na dan 18.02.2019. 0.00
Ostale uplate - uplata Budžeta 8347541.01
Ostale uplate 12300.00
Isplaćeno prethodnog dana 18.02.2019. 8350692.01
Ukupno 246036.05

Izvršena plaćanja

lekovi C lista 30750.00
materijal za dijalizu 306415.60
stomatološki materijal-troškovi 50600.00
ishrana bolesnika 44701.33
lek u ZU 328267.29
sanit.mater. 262591.40
registracija vozila 104.00
materijalni troškovi 315845.92
plata u ZU 7011416.47
Ukupno 8350692.01

Detaljno

Pharma Swiss 30750.00
Medicon 306415.60
dental servis jug 25600.00
Vetmetal 25000.00
MM stil 49701.33
B Braun 20000.00
Inopharm 34540.00
Farmalogist 236038.65
Phoenix Pharma 37688.64
Yunicom 36000.00
Flora komerc 27722.40
Adoc 24277.00
Sinofarm 71850.00
Promedia 21510.00
eco trejd 51232.00
vicor 30000.00
taksa registracija 104.00
Taurunum 30000.00
Vinča 13000.00
Bane lift 9200.00
Aqua 30000.00
KJP Morava 58381.25
AMD Svilajnac 1850.00
Džin solutions 7200.00
Grafopromet 14000.00
Zavod DDD Visan 7475.00
Cano KG 8892.00
Janošević 3750.00
AS Stojković 5000.00
Papirdol 6072.60
Bica inženjering 10000.00
IPC 8600.00
Spektar 14500.00
Motor 27000.00
jena medical 8355.20
Bit total 43080.00
messer 4489.87
plate u ZU 7011416.47
Ukupno 8350692.01
Naslovna | O nama | Službe | Finansijski izveštaj | Galerija | Kontakt Powered by DRiM